Entreprenør

Enkle graveoppdrag utføres.
Bortkjøring av masse
Pukk, sand, etc bringes.